باز کردن منو اصلی

کهربا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا


مقاله‌هایی که در عنوان آنها کهربا وجود دارد:

  • کهربا، فسیل انگم و جواهر قیمتی.
  • کهربای سیاه، یا شبق که سنگی قیمتی است.
  • جاده کهربا، جاده‌ای مربوط به ماقبل تاریخ.