کَهیلا، در شاهنامه نام یک سردار و فرمانده تورانی است. او را نبیره افراسیاب و از نزدیکان ایلا و برزوایلا (که هر دو از فرماندهان سپاه توران بودند) نیز دانسته‌اند. در جریان جنگ بزرگ کیخسرو، کهیلا بدست منوچهر، دلاور ایرانی، از پای درآمد و کشته شد. که در شاهنامه به کشته شدن کهیلا اشاره شده:

کهیلا
از پهلوانان شاهنامه
نامکهیلا
عنوانپهلوان تورانی
بدست منوچر بر میمنهکهیلا که صد شیر بد یک تنه
جرنجاش بر میسره شد تباهبدست فریبرز کاوس شاه [۱]

توصیف فردوسی ویرایش

فردوسی در شاهنامه اینگونه از کهیلا نام برده‌است:

سپاهی به جنگی کهیلا سپُردیکی نیز بر پور، ایلا سپُرد[۲]
سپاهی به جنگ کهیلا سپردیکی تیزتر بود ایلای گرد
نبیره جهاندار افراسیابکه از پشت شیران ربودی کباب
دو جنگی ز توران سواران بدندبه دل یک به یک کوه‌ساران بدند[۳]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس صفحه 771 بیت چهارم
  2. پارسی نگاشتهٔ شاهنامهٔ فردوسی، صفحه: ۷۳۹
  3. شاهنامه. جلد پنجم جنگ بزرگ کیخسرو ص ۳۰۵

منابع ویرایش

  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با تغییر و ساده‌سازی نثر)
  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.