کوتاه‌شاخکان

کوتاه‌شاخکان
Fly June 2009-1.jpg
کوتاه‌شاخکان، Brachycera
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشره
زیررده: بال‌داران
فرورده: نوبالان
بالاراسته: درون‌بال‌داران
راسته: مگس
زیرراسته: Brachycera

کوتاه‌شاخکان(نام علمی: Brachycera) نام یک زیرراسته از راسته مگس است.

منابع

پیوند به بیرون