کوتیرنهونته سوم

کوتیرنهونته سوم (به انگلیسی: Kutir-Nahhunte) یا کودور نان خوندی (به انگلیسی: Kudurnankhundi) یا کودور ناهونته یا کوتیر ناخونته (به انگلیسی: Kutir-Nakhkhunte) یکی از شاهان ایلام از خاندان هومبان تهره بود. او در سال ۶۹۳ پیش از میلاد و پس از برکناری هلوشو اینشوشینک، در شوش به پادشاهی رسید و پایتخت را به مدکتو منتقل کرد.[۱] در زمان این شاه آشوریان به ناحیه ی راشی در مرز ایلام حمله کردند. شاه ایلام در واکنش به این حمله پایتخت را از مدکتو به هیدلو منتقل کرد.[۲] در پی این کار آشوریان توانستند به راحتی از محاصره خارج شوند و به آشور بازگردند. به دنبال این اتفاق کوتیرنهونته سوم شاه ایلام در پیِ یک شورش برکنار و کشته شد.[۳]

کوتیرنهونته سوم
شاهان ایلام
دوران۶۹۳ تا ۶۹۲ پیش از میلاد
تاجگذاریمیانه اکتبر ۶۹۳ پیش از میلاد
نام کاملکوتیرنهونته سوم
لقب(ها)شاه انشان و شوش
درگذشتپایان ژوئیه ۶۹۲ پیش از میلاد
محل درگذشتهیدَلو
پیش ازهومبان نومنه سوم
پس ازهلوشو اینشوشینک
دودمانهومبان تهره
پدرهلوشو اینشوشینک

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کامرون، ص ۱۲۵.
  2. مجیدزاده، صص ۲۹-۳۰.
  3. کامرون، صص ۱۲۵-۱۲۶. هینتس، ص ۱۷۵.

کتابشناسیویرایش

  • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
  • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه ی حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
  • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
  • هینتس، والتر، دنیای گمشده ی ایلام، ترجمه ی فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
  • Vallat , François. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica , vol. VIII pp. 301-313. London/New York , 1998.