باز کردن منو اصلی

کوتیرنهونته دوم (به انگلیسی: Kutir-Nahhunte) یا کودور نان خوندی (به انگلیسی: Kudurnankhundi) یکی از شاهان ایلام از خاندان شوتروکی بود. وی پسر شوتروک نهونته یکم بود[۱] و تا حدود ۱۱۵۵پ. م شاهزاده فرمانروا بر شوش بود و سپس شاه ایلام شد.[۲] در ۱۱۶۰پ. م همراه با پدرش شوتروک نهونته یکم بابل را گشود و از طرف خود، انلیل ندین اخه را به پادشاهی بابل گمارد. در ۱۱۵۷پ. م به دنبال شورش بابل، شاه دست نشانده اش را اسیر کرد و به ایلام برد و به این ترتیب حکومت کاسیان در بابل برافتاد.[۳] این شاه همراه با پدرش کارهای عمرانی زیادی در شوش انجام داده‌است.

کوتیرنهونته دوم
شاهان ایلام
دوران ۱۱۶۰ تا ۱۱۵۰ پیش از میلاد
تاجگذاری پیش از ۱۱۵۷ پیش از میلاد
نام کامل کوتیرنهونته دوم
لقب(ها) شاه انشان و شوش
درگذشت پس از ۱۱۵۵ پیش از میلاد
پیش از شیلهک اینشوشینک یکم
پس از شوتروک نهونته یکم
دودمان شوتروکی
پدر شوتروک نهونته یکم
مادر ناشناس دختر ملی شیخو شاه بابل
فرزندان هوته لوتوش اینشوشینک، مِلیرنهونته، ایشنه کرب هوهون

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کامرون، ص ۸۳. هینتس، ص ۱۴۷.
  2. کامرون، صص ۸۳–۸۴. هینتس، صص ۱۴۳–۱۵۰.
  3. کامرون، صص ۸۳–۸۴. هینتس، صص ۱۴۷–۱۴۹. Vallat

کتابشناسیویرایش

  • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
  • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمهٔ حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
  • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
  • هینتس، والتر، دنیای گمشدهٔ ایلام، ترجمهٔ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
  • Vallat , François. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica , vol. VIII pp. 301-313. London/New York , 1998.