کوتیرنهونته دوم

(تغییرمسیر از کوتیر نهونته دوم)

کوتیرنهونته دوم (به انگلیسی: Kutir-Nahhunte) یا کودور نان خوندی (به انگلیسی: Kudurnankhundi) یکی از شاهان ایلام از خاندان شوتروکی بود. وی پسر شوتروک نهونته یکم بود[۱] و تا حدود ۱۱۵۵پ. م شاهزاده فرمانروا بر شوش بود و سپس شاه ایلام شد.[۲] در ۱۱۶۰پ. م همراه با پدرش شوتروک نهونته یکم بابل را گشود و از طرف خود، انلیل ندین اخه را به پادشاهی بابل گمارد. در ۱۱۵۷پ. م به دنبال شورش بابل، شاه دست نشانده اش را اسیر کرد و به ایلام برد و به این ترتیب حکومت کاسیان در بابل برافتاد.[۳] این شاه همراه با پدرش کارهای عمرانی زیادی در شوش انجام داده‌است.

کوتیرنهونته دوم
شاهان ایلام
دوران۱۱۶۰ تا ۱۱۵۰ پیش از میلاد
تاجگذاریپیش از ۱۱۵۷ پیش از میلاد
نام کاملکوتیرنهونته دوم
لقب(ها)شاه انشان و شوش
درگذشتپس از ۱۱۵۵ پیش از میلاد
پیش ازشیلهک اینشوشینک یکم
پس ازشوتروک نهونته یکم
دودمانشوتروکی
پدرشوتروک نهونته یکم
مادرناشناس دختر ملی شیخو شاه بابل
فرزندانهوته لوتوش اینشوشینک، مِلیرنهونته، ایشنه کرب هوهون

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. کامرون، ص ۸۳. هینتس، ص ۱۴۷.
  2. کامرون، صص ۸۳–۸۴. هینتس، صص ۱۴۳–۱۵۰.
  3. کامرون، صص ۸۳–۸۴. هینتس، صص ۱۴۷–۱۴۹. Vallat

کتابشناسیویرایش

  • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
  • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمهٔ حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
  • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
  • هینتس، والتر، دنیای گمشدهٔ ایلام، ترجمهٔ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
  • Vallat , François. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica , vol. VIII pp. 301-313. London/New York , 1998.