کورُس آموزگار (زادهٔ ۲۵ خرداد ۱۳۰۶ (۱۶ ژوئن ۱۹۲۷) در تهران)[۱] یکی از وزرای ایرانی در دوران پهلوی بود.

او تحصیلات خود در آمریکا ادامه داد و توانست مدرک مهندسی دریافت کند.

او در سال ۱۳۴۸ به وزارت آبادانی و مسکن رسید و ۴ سال این شغل را بر عهده‌داشت.

منابع ویرایش

  • عاقلی، باقر (۱۳۸۰شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران: نشر گفتار با همکاری نشر علم، ص. ص ۶، شابک ۹۶۴-۵۵۷۰-۵۷-۳