کومان‌ها مردمانی قبایلی و کوچ نشین و چادرنشین بودند. اینان زمانی با قبچاق‌ها در سرزمین دشت قبچاق هم پیمان بودند. همزمان با تاخت و تاز مغول در سدهٔ سیزدهم میلادی بسیاری از آنان به بلغارستان و مجارستان کوچیدند. پیش از مغول نیز آنان به مجارستان، دومین پادشاهی بلغارستان و آناتولی مهاجرت کرده بودند. آنان مردمانی جنگجو بودند که بازتاب این نکته در قفقاز و پادشاهی خوارزمشاهیان دیده می‌شد. زیستگاه آنان در دشت قپچاق در شمال دریای سیاه و در راستای رود ولگا بود و ایشان با پچنگ‌ها پیوند داشتند.

Cumans
Polovtsi/Polovtsy
Cumania (1200) eng.png
Cuman–Kipchak confederation in Eurasia circa 1200
مناطق با جمعیت چشمگیر
Cumania
زبان‌ها
Cuman language
دین
Shamanism and Tengrism (historically), Christianity, Islam
قومیت‌های وابسته
Kipchaks, Pecheneg, Tatars, Nogais, Kazakhs[۱]


تندیس‌های سنگی کومان‌ها، یافت‌شده در اوکراین
نقشه قلمرو کشورها اندکی قبل از ظهور امپراتوری مغول

خاستگاه دقیق آنان روشن نیست. برخی گزارش‌ها آنان را مردمانی سپیدرو با موهای روشن و چشمانی آبی خوانده‌اند. گروهی از پژوهشگران می‌پندارند خاستگاه آنان شاید از جنوب سیبری بوده‌باشد. در آینده فرزندان کومان‌ها در کنار قپچاق‌ها در سلطنت مملوک نقش بازی‌کردند.

شیوه زندگی

کومان‌ها شمن‌باوری و تنگری‌باوری داشتند. آیین‌های خاکسپاری اینان به خاک سپردن داشته‌های ارزشمند درگذشته مانند اسب (همچون سکاها)، شمشیر و گاه خدمتکار یا برده‌اش بود. مانند سکاها سگ در نزد اینان جایگاه والایی داشته‌است. از سدهٔ سیزدهم مسیحیت میان کومان‌ها رواج‌یافت. کومان‌ها مردمانی دام‌پرور بودند و اسب یکی از پایه‌های برجسته زندگی و فرهنگ آنان بود.

بیرون کردن ایرانی‌ها

کومان‌ها به مردم ایرانی‌تبار یاسی که در دشت کومان ساکن بودند پیوستند و با آن‌ها متحد شدند. آن‌ها متحد مجارستان و در حال جنگ با مغولستان بودند.[۲] آن‌ها با تصرف اراضی دشت قبچاق اقوام بسیاری از جمله اقوام مختلف ایرانی‌تبار، اسلاوها، پچنگ‌ها، اوغوزها و مردمان فین‌واوگری را به اجبار از این منطقه بیرون کردند.[۳]

جستارهای وابسته

منابع

  1. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام origins وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  2. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام BoikovaRybakov 2006 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  3. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام kipchak.com وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).