کوه‌های بختیاری

کوه‌های بختیاری بخش میانهٔ رشته کوه زاگرس است که کمابیش مشابه سکونتگاه عشایر بختیاری است. کوه‌های بختیاری یا زاگرس بختیاری، محدوده‌ای دارای مرزهای طبیعی زیر را می‌پوشانند: رود سزار مرز با لرستان را تشکیل می‌دهد، کارون ونک، خرسان و مارون مرز بین کوه‌های بختیاری و بخش کهگیلویهٔ زاگرس را ترسیم می‌کند. کوه‌های بختیاری در میان این مرزها نه تنها بخش مرکزی بلکه مرتفعترین بخش کل زاگرس را در بر می‌گیرند، برخی از قلل به طول بیش از چندین مایل به بالای ۱۲ هزار فوت و برخی به بالای ۱۴ هزار فوت می‌رسند. زردکوه با ارتفاع 4,548 m/14,920 ft مرتفع‌ترین قلهٔ کل رشته کوه زاگرس است.

منابعویرایش