کوه‌های جغتای

کوه‌های جغتای رشته‌کوهی در غرب استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران است. این رشته‌کوه امتداد شمال‌غربی- جنوب‌شرقی دارد و در غرب و جنوب‌غرب شهر جغتای و در شمال‌غرب تا شمال‌شرق و شرق سبزوار گسترده شده‌است. این رشته کوه، جداکننده دشت جوین و دشت سبزوار می باشد. کوه گُر، در بخش مرکزی این رشته‌کوه و شمال‌غرب سبزوار با ارتفاع ۲۹۵۸ متر، بلندترین نقطه آن و غرب خراسان به‌شمار می‌رود. کوه‌های جغتای در منطقه‌ای با آب و هوای سرد و نیمه‌خشک قرار دارد.

کوه‌های جغتای
مرتفع‌ترین نقطه
قلهکوه گُر
ارتفاع۲٬۹۵۸ متر (۹۷۰۵ پا)
جغرافیا
کشورایران
استانخراسان رضوی

زمین‌شناسیویرایش

کوه‌های جغتای از افیولیت که ترکیبی از سنگ‌های آذرین مافیک و باقی‌مانده پوسته اقیانوسی قدیمی است، طی دوره کوه‌زایی آلپین در میوسن و پلیوسن تشکیل شده است.

منابعویرایش