کوکسهافن شهری ساحلی در شمال ایالت نیدرزاکسن آلمان است.این شهر به خطوط راه آهن آلمان متصل است و یک بزرگراه نیز از این شهر می‌گذرد.این شهر در منطقه‌ای کوهپایه‌ای واقع است.

منابعویرایش

اطلس جامع گیتاشناسی شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۴۶-۲