چولو (نژاد)

(تغییرمسیر از کویوته (نژاد))

چولو یا کویوته (به اسپانیایی: Cholo / Coyote) در مستعمرات اسپانیا، به کسی و مردمی گفته می‌شود که تبارشان آمیزه‌ای از سرخ‌پوستان باشد.[۱] آمیزه‌ای از مردم مستیزو و سرخ‌پوستان.

"A Mestizo with an Indian produce a Cholo"یک مستیزو و یک سرخ‌پوست چولو به بار می‌آورند۱۱۷۰.

همچنین امروزه این واژه درآمریکا، برای یاد کردن از مردمی که آمریکایی-مکزیکی هستند و دارای فرهنگ و نحوه لباس پوشیدن خاصی هستند به کار گرفته می‌شود.[۱]

سیستم نژادی مستعمرات اسپانیاویرایش

میگل کابررا ۱۷۶۳ میلادی[۲] ناشناس (موزهٔ بیریناتو)[۳] آندرس د ایزلاس ۱۷۷۴ میلادی[۴]

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از اسپانیایی با مستیزو؛ کاستا.
۳. از اسپانیایی با کاستا؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با آفریقایی؛ مولاتو.
۵. از اسپانیایی با مولاتو؛ موریسکو.
۶. از اسپانیایی با موریسکو؛ آلبینو.
۷. از اسپانیایی با آلبینو؛ تورنا اتراس.
۸. از اسپانیایی با تورنا اتراس؛ تنته ان ال آیره.
۹. از آفریقایی با سرخ‌پوست؛ چینو کامبوخو.
۱۰. از چینو کامبوخو با سرخ‌پوست؛ لوبو.
۱۱. از لوبو با سرخ‌پوست؛ آلباراسادو.
۱۲. از آلباراسادو با مستیزو؛ بارسینو.
۱۳. از سرخ‌پوست با بارسینو؛ سامبویگوا.
۱۴. از کاستا با مستیزو؛ چامیسو.
۱۵. از مستیزو با سرخ‌پوست؛ کویوته.
۱۶. سرخ‌پوستان بی‌دین

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از مستیزو با اسپانیایی؛ کاستا.
۳. از کاستا با اسپانیایی؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با آفریقایی؛ مولاتو.
۵. از مولاتو با اسپانیایی؛ موریسکو.
۶. از موریسکو با اسپانیایی؛ چینو.
۷. از چینو با سرخ‌پوست؛ سالتااتراس.
۸. از سالتااتراس با مولاتو؛ لوبو.
۹. از لوبو با چینو؛ خیبارو.
۱۰. از خیبارو با مولاتو؛ آلباراسادو.
۱۱. از آلباراسادو با آفریقایی؛ کامبوخو
۱۲. از کامبوخو با سرخ‌پوست؛ سامبیاگا.
۱۳. از سامبیاگا با لوبو؛ کالپملاتو.
۱۴. از کالپملاتو با کامبوخو؛ تنته ان ال آیره
۱۵. از تنته ان ال آیره با مولاتو؛ نو ته انتیندو.
۱۶. از نو ته انتیندو با سرخ‌پوست؛ تورنا اتراس.

۱. از اسپانیایی با سرخ‌پوست؛ مستیزو.
۲. از اسپانیایی با مستیزو؛ کاستا.
۳. از کاستا با اسپانیایی؛ اسپانیایی.
۴. از اسپانیایی با آفریقایی؛ مولاتو.
۵. از اسپانیایی با مولاتو؛ موریسکو.
۶. از اسپانیایی با موریسکو؛ آلبینو.
۷. از اسپانیایی با آلبینو؛ تورنا اتراس.
۸. از سرخ‌پوست با آفریقایی؛ لوبو.
۹. از سرخ‌پوست با مستیزو؛ کویوته.
۱۰. از لوبو با آفریقایی؛ چینو.
۱۱. از چینو با سرخ‌پوست؛ کامبوخو.
۱۲. از کامبوخو با سرخ‌پوست؛ تنته ان ال آیره.
۱۳. از تنته ان ال آیره با مولاتو؛ آلباراسادو.
۱۴. از آلباراسادو با سرخ‌پوست؛ بارسینو.
۱۵. از بارسینو با کامبوخو؛ کالپملاتو.
۱۶. سرخپوستان وحشی «چیچیمکا»

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ هارپر، دوگلاس. "Cholo". واژه‌نامه ریشه‌شناسی زبان انگلیسی برخط. Retrieved 2012-02-21.
  2. Katzew (2004), Casta Painting, 101-106. Paintings 1 and 3-8 private collections; 2 and 9-16 Museo de América, Madrid; 15 Elisabeth Waldo-Dentzel, Multicultural Music and Art Center (Northridge California).
  3. Gracia, J. E. and Pablo De Greiff, eds. Hispanics/Latinos in the United States: Ethnicity, Race and Rights. New York, Routledge, 2000, 53. ISBN 978-0-415-92620-1
  4. Katzew, Ilona. Program for Inventing Race: Casta Painting and Eighteenth-Century Mexico, April 4-August 8, 2004. LACMA