کَژنه یا پچ پوستی (به انگلیسی: patch) محدوده تغییر رنگ یا تغییر شکل‌یافته‌ای در پوست یا غشاهای مخاطی که به سبب التهاب و پرخونی و برجستگی و جز آنها از قسمتهای مجاور متمایز می‌شود.

اصولاً ضایعات بزرگ (با اندازه بیش از یک سانتیمتر) را کژنه گویند و ضایعات کوچکتر را لکه می‌نامند. این ضایعه در بیماری‌های پوستی مختلف، نواحی مختلف پوست و با رنگهای متفاوت دیده می‌شود مانند بارداری.

جستارهای وابسته ویرایش

لکه پوستی

منابع ویرایش

  • دورلند فرهنگ پزشکی. تهران
  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
  • درسنامه پوست، دکتر محمد رفیعی