باز کردن منو اصلی

کیانوش نام یکی از شخصیتهای اساطیری ایران در شاهنامه فردوسی است. او پسر آبتین و فرانک، و یکی از دو برادر فریدون بود که او را در پیروزی بر ضحاک یاری کرد:

کیانوش
اطلاعات کلی
نامکیانوش
نژادکیان
تبارفریدونیان
ملیتایران
سایر اطلاعات
شناخته شدهنقشه قتل برادر
دورهپیشدادیان
خانواده
نام پدرآبتین
نام مادرفرانک
فرزندانپشنگ[الف]
برادرانفریدون، برمایه
فرزندپشنگ (داماد ایرج)
برادر دو بودش دو فرخ همالازو هر دو آزاده مهتر به سال
یکی بود ازیشان کیانوش نامدگر نام پرمایهی شادکام

محتویات

کیانوش در شاهنامهویرایش

کیانوش و برمایه در بحبوحه نبرد فریدون با ضحاک، پادشاهی فریدون بر جهان را حتمی دیدند و رشک و حسد آنان بر آن داشت تا شبی نقشه قتل فریدون را کشیده و صحنه قتل را یک حادثه‌ نشان دهند. اما نقشه‌ آنان جامه عمل نه پوشید و احتمالا هر دو بدست فریدون کشته شدند. پیش از نقشه قتل هر در صحنه‌های رزم مشارکت داشتند:

کیانوش و پرمایه بر دست شاهچو کهتر برادر ورا نیک خواه

کیانوش در سایر منابعویرایش

صورت پهلوی واژهٔ کیانوش به احتمال زیاد کَی اَنوش بوده که کَی به معنی پادشاه و اَنوش (مانند اَنوشگ در انوشیروان) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم[ب] است.

پانویسویرایش

  1. پشنگ داماد ایرج فرزند یکی از دو برادر فریدون یعنی کیانوش یا برمایه است
  2. anoshag
    مکنزی-۴۰← a-noshag.

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با تغییرات اندک)

جستارهای وابستهویرایش