باز کردن منو اصلی

کیانوش نام یکی از شخصیتهای اساطیری ایران در شاهنامه فردوسی است. او پسر آبتین و فرانک، و یکی از دو برادر فریدون بود که او را در پیروزی بر ضحاک یاری کرد:

کیانوش
اطلاعات کلی
نام کیانوش
نژاد کیان
تبار فریدونیان
ملیت ایران
سایر اطلاعات
شناخته شده نقشه قتل برادر
دوره پیشدادیان
خانواده
نام پدر آبتین
نام مادر فرانک
فرزندان پشنگ[الف]
برادران فریدون، برمایه
فرزند پشنگ (داماد ایرج)
برادر دو بودش دو فرخ همالازو هر دو آزاده مهتر به سال
یکی بود ازیشان کیانوش نامدگر نام پرمایهی شادکام

محتویات

کیانوش در شاهنامهویرایش

کیانوش و برمایه در بحبوحه نبرد فریدون با ضحاک، پادشاهی فریدون بر جهان را حتمی دیدند و رشک و حسد آنان بر آن داشت تا شبی نقشه قتل فریدون را کشیده و صحنه قتل را یک حادثه‌ نشان دهند. اما نقشه‌ آنان جامه عمل نه پوشید و احتمالا هر دو بدست فریدون کشته شدند. پیش از نقشه قتل هر در صحنه‌های رزم مشارکت داشتند:

کیانوش و پرمایه بر دست شاهچو کهتر برادر ورا نیک خواه

کیانوش در سایر منابعویرایش

صورت پهلوی واژهٔ کیانوش به احتمال زیاد کَی اَنوش بوده که کَی به معنی پادشاه و اَنوش (مانند اَنوشگ در انوشیروان) به معنی بی‌مرگ، باقی یا خوش و خرم[ب] است.

پانویسویرایش

  1. پشنگ داماد ایرج فرزند یکی از دو برادر فریدون یعنی کیانوش یا برمایه است
  2. anoshag
    مکنزی-۴۰← a-noshag.

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با تغییرات اندک)

جستارهای وابستهویرایش