کیش (شطرنج)

حالتِ از بازی در شطرنج که شاه مورد تهدید یکی از مهره های مقابل است

در بازی شطرنج به حالتی که در آن یکی از طرفین با یک (و یا گاهی ۲ تا) از مهره‌های خود، مهره شاه حریف را تهدید می‌کند در صورتی که مهره شاه حریف قادر به گریختن و جابه جایی باشد و با جابه جایی شما دیگر خطری او را تهدید نکند کیش (به انگلیسی: Check) نامیده می‌شود. نیازی نیست بازیکنی که کیش کرده بگوید کیش و اگر حریف متوجه نشود خطا اعلام میشود

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c6 black king
c2 white rook
e1 white king
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Black's king is in کیش توسط رخ.

همچنین، چنانچه مهره شاه حریف گیر افتاده و دیگر توانائی حرکتی را نداشته باشد کیش و مات نامیده می‌شود که بازی خاتمه می یابد. هدف از بازی شطرنج کیش و مات ساختن حریف است، هر یک از طرفین که بتواند شاه حریف را کیش و مات (یا ساده تر مات) کند برنده اعلان میشود. زمانیکه شاه مورد تهدید یکی از نیرو های حریف است و با حرکت شاه به یک خانه ی امن، یا استقرار یکی دیگر از مهره های خودی بتواند تهدید را دفع کند، حالت کیش گفته میشود، چنانچه واضح است، کیش همیشه به مات نمی انجامد، اما کیش میتواند حریف را مجبور به یک حرکت ناخواسته کند که میتواند یک حرکت بنفع کیش دهنده باشد، که میتواند باعث از دست دادن یک مهره ارزشمند تر یا موقعیت بهتری گردد، کیش میتواند توسط وزیر، فیل، اسب، رخ و سرباز صورت بگیرد، زمانیکه وزیر مورد تهدید قرار میگیرد به آن گارد میگویند.

منابعویرایش