کیلوگرم بر متر مکعب

کیلوگرم بر متر مکعب (به نشانه kg·m−3، یا kg/m3) یک یکای فرعی اس‌آی مشتق شده از چگالی است که به صورت جرم (کیلوگرم) تقسیم بر حجم (متر مکعب) تعریف شده‌است.

کیلوگرم بر متر مکعب
Density - Kilogram per cubic metre.svg
Density of the cube: 1 kg/m3
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایچگالی
نشانkg/m3
تبدیل یکا
۱ kg/m3 در ...... برابر است با ...
   واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی and واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی units   ۰٫۰۶۲۴۲۷۹۶ پوند بر فوت مکعب
   دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیهs   ۰٫۰۰۱ گرم بر مترسانتی مکعب
   MTS unit s   ۰٫۰۰۱ تن بر متر مکعب

کیلوگرم در ابتدا بر اساس جرم یک لیتر آب بنا شده بود، بنابراین چگالی آب در حدود 1000 kg/m3 یا 1 g/cm3 است. در شیمی، معمولاً گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm3) استفاده می‌شود.

تبدیلویرایش

1 kg/m3 برابر است با:

1 kg/m3 is equivalent to:

= 0.001 g/cm3 (exactly)
≈ 0.06243 lb/ft3 (approximately)
≈ 0.1335 oz/gal[نیازمند شفاف‌سازی] (approximately)

1 g/cm3 = 1000 kg/m3 = 1,000,000 g/m3 (exactly)

1 lb/ft3 ≈ 16.02 kg/m3 (approximately)

1 oz/gal[نیازمند شفاف‌سازی] ≈ 7.489 kg/m3 (approximately)

جستارهای وابستهویرایش

  • گرم در هر سانتی متر مکعب
  • گرم در هر لیتر

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش