کینای (به ژاپنی: 畿内 Kinaiگوکی (به ژاپنی: 五畿)، یک عبارت ژاپنی است که به تقسیمات کشوری قدیم ژاپن اشاره دارد. کینای به نواحی نزدیک پایتخت و دربار امپراتوری ژاپن اشاره دارد و ۵ ولایت به نام‌های ولایت یاماشیرو، ولایت یاماتو، ولایت ستسو، ولایت کاواچی و ولایت ایزومی را شامل می‌شود.

کینای با رنگ نارنجی مشخص شده‌است.

منابع ویرایش