کینگلا

سرده‌ای از موخوریان

کینگلا (Kingella kingae) یک باکتری گرم منفی غیر بیماریزا از خانواده نایسریاسه است. این کوکوباسیل هوازی اولین بار 1960 مشاهده شد. این باکتری به ندرت در استئومیلیت ، آرتریت ، اندوکاردیت و ... مشاهده شده‌است.

کینگلا یکی از باکتریهای مولد اندوکاردیت عفونی عضو گروه HACEK است.

منابعویرایش

کنت گرگوری تادر (۱۳۸۲باکتری‌شناسی میکروبیولوژی پروکاریوتیک، ترجمهٔ مریم نصیری آذر، شهرآب، شابک ۹۶۴-۳۱۴-۱۷۵-۶