کی‌دی‌ای

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از کی دی ای)

کی‌دی‌ای ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد:

  • KDa، یکای اندازه‌گیری برای جرم در مقیاس‌های اتمی یا مولکولی
  • کی‌دی‌ئی، پروژه‌ای برای توسعه یک میزکار آزاد