گاماپروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا

گاماپروتئوباکتریا (نام علمی: Gammaproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

گاماپروتئوباکتریا
Vibrio cholerae.jpg
گاماپروتئوباکتریا، Gammaproteobacteria
تصویرویبریو کلرا
رده‌بندی علمی
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: Gammaproteobacteria
گاماپروتئوباکتریا

گاما پروتئوباکتریا گونه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شوند مانند لژیونلا، ویبریو، انتروباکتریاسه، هموفیلوس، پسودومونا ، اشریشیا کلی ، پروتئوس و موراکسلا.

جستارهای وابستهویرایش

پروتئوباکتریا

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش