گاما خرس کوچک یا فَرقَد یک ستاره است که در صورت فلکی خرس کوچک قرار دارد.

گاما خرس کوچک

اطلاعات رصدی
مبدأ J2000.0      اعتدال J2000.0
صورت فلکی خرس کوچک
بعد ۱۵h ۲۰m ۴۳.۷۱۵۵s
میل +۷۱° ۵۰' ۰۲.۴۵۸"
قدر ظاهری (ع) +۳.۰۲۷
مشخصات
نوع طیف A3Iab:
شاخص رنگ U−B +0.12
شاخص رنگ B−V +0.05
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۳.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۱۸.۰۳ mas/yr
میل: ۱۷.۶۸ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۶.۷۹ mas
جزئیات
جرم۴ M
شعاع۱۵ R
درخشندگی۱,۱۰۰ L
درجه حرارت۸۶۰۰ کلوین
سن>۴۰۰ million سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Pherkad, Pherkad Major, Gamma Ursae Minoris, 13 Ursae Minoris, HR 5735, BD+72°679, HD 137422, SAO 8220, HIP 75097, GC 20692

منابع ویرایش