گاما صلیب

گاما صلیب یک ستاره است که در صورت فلکی چلیپا قرار دارد.

گاما صلیب
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی چلیپا (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۳۱m ۹.۹s
میل ‏۴۸″۰۶′‎−۵۷°
قدر ظاهری (ع) ۱.۵۹
مشخصات
نوع طیف M4III
شاخص رنگ U−B 1.77
شاخص رنگ B−V 1.60
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۲۰.۶ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۷.۹۴ mas/yr
میل: -۲۶۴.۳۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۳۷.۰۹ mas
قدر مطلق (MV)-۰.۵۶
جزئیات
جرم۳ M
شعاع۱۱۳ R
درخشندگی۱,۵۰۰ L
درجه حرارت۳,۴۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
CD-56°4504, Gacrux, Gamma Crucis, GJ 470, HD 108903, HIP 61084, HR 4763, LTT 4752, SAO 240019
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش