گانومده (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گانومده ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: