گاهنامه منبعی است که رویدادها را به ترتیبِ تاریخ و به صورت کوتاه بیان می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش