گاوس (یکا)

گاوس (به اختصار G) یکای فرعی اندازه‌گیری میدان مغناطیسی (B) است. این یکا به افتخار ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی -کارل فریدریش گاوس- به نام او نامگذاری شده‌ است. این یکا برابر ۱‎×۱۰ تسلا است.

یکا
گاوس

منابعویرایش