گاوس (به اختصار G) یکای فرعی اندازه‌گیری میدان مغناطیسی (B) است که به افتخار ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی -کارل فریدریش گاوس- به این نام خوانده شده‌است. این یکا برابر ۱‎×۱۰ تسلا است.

منابعویرایش