باز کردن منو اصلی
جایگاه گرانش کوانتمی در میان مباحث دیگر فیزیک

گرانش کوانتومی، مبحثی در فیزیک نظری است که قصد آن متحد کردن نظریه نسبیت عام با مکانیک کوانتومی است. از مشهورترین تئوری‌های گرانش کوانتومی نظریه ریسمان را می‌توان نام برد.[۱]

نظریهٔ گرانش کوانتمی، همان نتایج تجربی مکانیک کوانتمی معمولی در شرایط گرانش ضعیف (پتانسیل گرانشی بسیار کمتر از c2) و همان نتایج نسبیت عام اینشتین در پدیده‌های بسیار بزرگتر از مولکول‌های منفرد (کنش بسیار بزرگتر از ثابت کاهش یافته پلانک) را دارد، اما علاوه بر این می‌تواند نتیجهٔ موقعیت‌هایی که هم اثرات کوانتمی و هم اثرات میدان گرانشی قوی مهم هستند (در مقیاس پلانک، مگر اینکه حدس ابعاد اضافی بزرگ درست باشد) را پیش‌بینی کند.

اگر نظریهٔ گرانش کوانتمی نیز با دیگر اندرکنش‌های شناخته شده به یک اتحاد بزرگ برسد، آن به عنوان یک نظریه از همه چیز ارجاع می‌شود(TOE).

انگیزه برای کوانتمی‌کردن گرانش از موفقیت قابل توجه نظریه کوانتمی در دیگر نیروهای بنیادی، و از دیگر شواهد تجربی که پیشنهاد می‌کند که گرانش می‌تواند اثرات کوانتمی نشان دهد، می‌آید.[۲][۳][۴] اگرچه بعضی از نظریه‌های گرانش کوانتمی مانند نظریه ریسمان و دیگر نظریه‌های یگانگی میدان (یا نظریه همه چیز) برای یکی کردن گرانش با دیگر نیروهای بنیادی تلاش می‌کنند، دیگر نظریه‌ها مانند حلقه گرانش کوانتمی (لوپ) چنین تلاشی نمی‌کنند؛ آن‌ها به سادگی میدان گرانش را کوانتمی می‌کنند در حالی که آن را از دیگر نیروها ی بنیادی مجزا نگه می‌دارند.

فضا-زمان کوانتمی استخر و گرانشویرایش

فضا-زمان کوانتمی[۵]

پیشنهاد کرده‌است که مکانیک کوانتومی و نسبیت عام می‌توانند به عنوان یک تئوری کاملاً سازگار با یکدیگر باشند، زیرا اساساً فضا-زمان گسسته است و نه مستمر و پیوسته و فضا زمان از اصول مکانیک کوانتومی ناشی می‌شود و قابل استخراج است. فضا و زمان در واقع مقدار قابل انتظار اپراتورهای کوانتمی موقعیت مکانی و زمانی هستند در نمایش انرژی و تکانه است.

 

که در آن  مقدار قابل انتظار چهار اپراتور مکانی کوانتمی است. در مکانیک کوانتومی، اپراتور چهارگانه مربوط به چهار موقعیت قابل مشاهده است و مقدار مخصوص چهار اپراتور یک چهار-بردار نسبیتی جهت است. گرانش فقط خمیدگی مقدار قابل انتظار اپراتورهای کوانتمی موقعیت مکانی و زمانی هستند در نمایش انرژی و تکانه است.

افرادویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پانویس و منابعویرایش

  1. برایس دویت (ساینتیفیک امریکن، دسامبر 1983). گرانش کوانتومی. مجله فیزیک، شماره 4، شماره پیاپی 32، زمستان 1369، صص 124-135؛ برگردان: احمد و سهیل خواجه نصیر طوسی
  2. Nesvizhevsky, Nesvizhevsky; et al. (2002-01-17). "Quantum states of neutrons in the Earth's gravitational field". Nature. 415 (6869): 297–299. Bibcode:2002Natur.415..297N. doi:10.1038/415297a. Retrieved 2011-04-21.
  3. Jenke, Geltenbort, Lemmel & Abele, Tobias; Geltenbort, Peter; Lemmel, Hartmut; Abele, Hartmut (2011-04-17). "Realization of a gravity-resonance-spectroscopy technique". Nature. 7 (6): 468–472. Bibcode:2011NatPh...7..468J. doi:10.1038/nphys1970. Retrieved 2011-04-21.
  4. Palmer, Jason (2011-04-18). "Neutrons could test Newton's gravity and string theory". BBC News. Retrieved 2011-04-21.
  5. "Estakhr's Quantum Spacetime, Quantum Gravity as Expected Spacetime or Expection value of Spacetime Operators". APS, Ahmadreza Estakhr. American Physical Society. Retrieved 2014-10-18.