گرانولوم

(تغییرمسیر از گرانولوما)

توموری که از جوانه‌های گوشتی درست شود گرانولوم (Granuloma) نام دارد. گرانولوم یک نشانه التهابی است که در بسیاری از بیماری‌ها به دنبال تحریک مزمن دستگاه ایمنی یافت می‌شود و شامل تجمع سلول‌های ایمنی به‌ویژه ماکروفاژها است. گرانولوم‌ها می‌توانند در اندام‌های مختلف دیده شوند.

گرانولوم
Granuloma mac.jpg
Picture of a granuloma (without necrosis) as seen through a microscope on a glass slide. The tissue on the slide is stained with two standard dyes (hematoxylin: blue, eosin: pink) to make it visible. The granuloma in this picture was found in a lymph node of a patient with Mycobacterium avium infection
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصدرماتولوژی
آی‌سی‌دی-۱۰L92
آی‌سی‌دی-9-CM686.1, 709.4
سمپD006099

بیماری‌ها

گرانولوم‌ها در بیماری‌های بسیاری مانند سل، جذام، سارکوئیدوز، شیستوزوما، کرون، آرتریت روماتوئید و … دیده می‌شود.

گرانولوم یاخته عظیم

گرانولوم یاخته عظیم (giant cell granuloma) یا ژانت سل گرانولوما ضایعه‌ای واکنشی (رآکتیو) یا غیرسرطانی (شبه تومورال) است که وقوع آن در دهان به فک‌ها و غشای مخاطی لثه محدود می‌شود. با وجود طبقه‌بندی این ضایعه به انواع محیطی و مرکزی هر دو گروه نمای بافت‌شناختی مشابهی دارند.

جستارهای وابسته

سل

منابع

Granuloma

دانشگاه ع پ تهران[پیوند مرده]