گردان بهادران یک گردان متشکل از فراریان ارتش امپراتوری روسیه بود که در دوران قاجاریان در ایران شکل گرفت؛ عمدتاً در طول و کمی پس از دوران جنگ‌های ایران و روسیه.

بازگشت گردان بهادران به سرزمین پدری، ورودی تبریز، ۲۲ ژانویه ۱۸۳۸ میلادی، نقاشی اثر کلنل اف. کلمباری.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Cronin, Stephanie. Encyclopaedia Iranica http://www.iranicaonline.org/articles/kadem-bestami-local-historian. {{cite encyclopedia}}: Missing or empty |title= (help)
  • Батальон богатырей // Б (Blanc) порох - Бомба. - СПб ؛ [م.]: تیپ. т-ва Ivan Sytin، ۱۹۱۱. - С. ۴۱۲. - (Военная энциклопедия  : [в 18 т.] / Под ред. . Ф. Новицкого [и др.]؛ т 4)
  • Cronin, Stephanie, ed. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800. Routledge. pp. 149–150. ISBN 978-0-415-62433-6. Cronin, Stephanie, ed. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800. Routledge. pp. 149–150. ISBN 978-0-415-62433-6. Cronin, Stephanie, ed. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800. Routledge. pp. 149–150. ISBN 978-0-415-62433-6.
  • کیبوفسکی، الکساندر. بغداد »- نگارگرهای روسی در ارتش پارسیان ، ۱۸۰۲-۱۸۳۹. (از تسایگگوز، شماره ۵، ۱۹۹۶).)