باز کردن منو اصلی

گَرشاسپ یا گَرشاسب، پسر زو، از پادشاهان پیشدادی است. او را نباید با گرشاسپ پهلوان و نیای رستم اشتباه کرد.

گرشاسپ (پسر زو)
اطلاعات کلی
نامگرشاسپ
نام کاملگرشاسپ‌زو
منصبشاه
نژادکیان
تخت‌گاهآمل
ملیتایران
سایر اطلاعات
پادشاهی۹ سال
جنگبا توران
نتیجههزیمت گرشاسپ
خانواده
نام پدرزو
نبیرهکی‌کاووس
دورهپیشدادی

نام گرشاسپ از اوستایی کِرِساسپَ گرفته شده و به معنی «دارندهٔ اسب لاغر» است.

گرشاسپ‌زو در شاهنامهویرایش

ایرانیان در دوران گرشاسپ‌زو و پدرش زوطهماسپ به سبب شکست سختی که در زمان نوذر از تورانیان خورده بودند و حتی نوذر به دست افراسیاب کشته گشته بود، هرگز نتوانستند قد راست نمایند. نوذر هنگام محاصره پایتخت کشور توسط افراسیاب، مستظهر به قارن شاه ری بود اما قارن نیز در آنزمان توان مقابله با افراسیاب را نداشت به همین سبب ایرانیان چشم یاری و کمک به زابلیان دوخته بودند.

زوطهماسپ که در گذشت و گرشاسپ‌زو بر تخت ایران جلوس نمود خبرش به توران رسید، افراسیاب که در آن زمان سپهسالار توران بود نه شاه توران، درنگ را جایز ندانست علی‌رغم بی‌میلی پشنگ نیایش، از طریق خوار ری[۱] به ایران هجوم آورد و ایرانیان نزد زال شتافتند[۲] زال از پیری و کهولت شکوه نمود امّا نوید رستم را در مشارکت و دفاع به ایرانیان داد، ولی رستم نوجوانی است که هنوز لب‌اش بوی شیر می‌دهد.[۳]

پسر بود زو را یکی خویش کامپدر کرده بودیش گرشاسپ نام
بیامد نشست از بر تخت و گاهبه سر برنهاد آن کیانی کلاه
چو بنشست بر تخت و گاه پدرجهان را همی داشت با زیب و فر
چنین تا برآمد برین روزگاردرخت بلا کینه آورد بار
به ترکان خبر شد که زو در گذشتبر آنسان که بد تخت بی‌کاره گشت
بیامد به خوار ری افراسیابببخشید گیتی و بگذاشت آب[۴]

پانویسویرایش

  1. شاید همان ری باستان باشد
  2. البته همه این کشورها در خطر تهاجم توران قرار داشتند و چاره‌ای جز یاری یکدیگر تحت یک اتحادیه نداشتند
  3. هنوز از لبت شیر بوید همی … دلت ناز و شادی بجوید همی
  4. شاهنامه. جلد دوم. گرشاسپ ص ۷۰

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.

پیوند به بیرونویرایش