باز کردن منو اصلی

ترموپلاستیک (به انگلیسی: Thermoplastic) یا گرمانرم به پلیمرهایی گفته می‌شود که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب می‌شوند. این پلیمرها را می‌توان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود.

چنین پلیمرهایی در حالت مذاب مانند مایعات جاری می‌شوند و از این لحاظ با پلیمرهای دارای اتصالات عرضی متمایزند.

گرمانرم‌ها در دمای بیش از دمای انتقال شیشه‌ای ()خود، منعطف هستند. اغلب گرمانرم‌ها در دمای کمتر از نقطه ذوب خود حاوی مناطق بلورینی هستند که بین نواحی آمورف قرار دارند. نواحی آمورف، ویژگی کشسانی و نواحی بلورین، استحکام و صلبیت را به ماده می‌بخشند. در دمای بیش از نقطه ذوب، نواحی بلورین از بین رفته و گرانروی به شدت کاهش می‌یابد؛ گرمانرم‌ها را می‌توان به‌طور پیوسته در چرخه ذوب/انجماد قرار داد. این ویژگی، گرمانرم‌ها را قابل بازیافت می‌سازد؛ اگر یک پلیمر گرمانرم به صورت پودر یا حلقه‌های کوچک حرارت داده‌شوند، ابتدا نرم و سپس مذاب و مقاومت گرانروی آن کمتر می‌شود، و قالب‌ریزی را آسان‌تر می‌کند.

گرمانرم‌ها را می‌توان به‌طور پیوسته در چرخه ذوب/انجماد قرار داد. این ویژگی، گرمانرم‌ها را قابل بازیافت می‌سازد.

فهرست گرمانرم‌هاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • "Thermoplastics – Material Glossary". AZo Journal of Materials Online. Retrieved 21 July 2008.