گره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گره می‌تواند به معانی زیر به کار رود: