گره یک یکای طول و برابر با ربع چارک ذرع است؛ یعنی چهار گره یک چارک است و با توجه به این که هر چارک یک‌چهارم ذرع است؛ هر گره یک‌شانزدهم ذرع و برابر با ۵/۶ سانتی‌متر است. هر متر معادل با پانزده گره و چهار عشر می‌شود.

گره یکای طول را نباید با گره دریایی که یک یکای سرعت است اشتباه گرفت. گره دریایی یک واحد بین‌المللی است که معمولاً در ناوبری کاربرد دارد و برابر با ۱۸۵۲ متر در ساعت است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • لغت‌نامهٔ دهخدا، گره.