گروم‌بریج ۱۸۳۰


گروم‌بریج ۱۸۳۰
Ursa Major constellation map.svg
Locator Dot.gif

اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی خرس بزرگ (صورت فلکی)
بعد ۱۱h ۵۲m ۵۸.۷۶۹۱s
میل ‏ ۰۷.۲۳۹″ ۴۳′ ‎+۳۷°
قدر ظاهری (V)۶.۴۴
مشخصات
ردهG8Vp
راهنمای رنگ U-B+0.16
راهنمای رنگ B-V+0.75
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۹۸.۰ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۴,۰۰۳.۶۹ mas/yr
Dec.: -۵,۸۱۳.۰۰ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۰۹.۲۲ mas
قدر مطلق (MV)۶.۶۲
جزئیات
جرم۰.۶۶۱ M
شعاع۰.۶۶ R
گرانش سطحی (لگاریتم g)۴.۶۸
درخشندگی۰.۱۹ L
دما۵,۰۷۴ K
سن(۴.۷–۵.۳) × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
GJ 451, HR 4550, BD +38°2285, HD 103095, CF UMa, LHS 44, LTT 13276, GCTP 2745.00, SAO 62738, FK5 1307, HIP 57939.

گروم‌بریج ۱۸۳۰ یک ستاره است که در صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد.

منابعویرایش