گروهک به معنای گروه کوچک در دانش اجتماعی به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌گردد که در برهم‌کنش با یکدیگر، به صورت سازمان‌یافته هدف مشترکی را دنبال می‌کنند.

اصطلاح سیاسیویرایش

در ایران، واژهٔ گروهک، برای سازمان‌ها یا گروه‌های دارای فعالیت‌های مخفیانه، زیرزمینی یا تروریستی به‌کار برده می‌شده است و تاریخچهٔ آن احتمالاً به دهه ۱۳۵۰ خورشیدی بازمی‌گردد. با این‌حال در ادبیات سیاسی به گروه‌های سیاسی کوچک و غالباً تندرو اشاره دارد.

منابعویرایش