گروه ارتش جنوب

گروه ارتش جنوب (آلمانی: Heeresgruppe Süd‎) نامی بود که ارتش آلمان در طول جنگ جهانی دوم بر روی دو گروه ارتش خود گذاشت. اولین بار این واحد در طول تهاجم به لهستان به همراه گروه ارتش شمال به ایدشتت]] فرمن کشور حمله‌ور شد. در این حمله ژنرال [[گرد فون روناندهی گروه ارتش جنوب را به عهده داشت و رئیس ستاد آن اریش فن مانشتاین بود.

گروه ارتش جنوب
Heeresgruppe Süd
Bundesarchiv Bild 183-B24543, Hauptquartier Heeresgruppe Süd, Lagebesprechung.jpg
جلسه توجیهی در مرکز گروه ارتش جنوب واقع در پولتاوا، ۱ ژوئن ۱۹۴۲
فعالیت
کشور  آلمان
شاخه ارتش آلمان
نبردها جنگ جهانی دوم
فرماندهان
فرماندهان
سرشناس
گرد فون روندشتت

اریش فن مانشتاین فدر فون بک

دو سال بعد گروه ارتش جنوب بار دیگر ایجاد گشت تا به عنوان یکی از سه گروه اصلی ارتش آلمان در تهاجم به شوروی حضور داشته باشد. وظیفه اصلی گروه ارتش جنوب در این مرحله اشغال اوکراین و پایتخت آن شهر کیف بود.

عملیات بارباروساویرایش

اوکراین یکی از اهداف اصلی سیاست لبنسراوم آلمان بود زیرا قلب صنعتی شوروی محسوب می‌گشت و معادن و زمین‌های کشاورزی بسیاری داشت. گروه ارتش جنوب باید ضمن پیشروی به سمت رود ولگا واحدهای ارتش سرخ را از میان می‌برد تا راه برای پیشروی گروه ارتش شمال و گروه ارتش مرکز به سمت لنینگراد و مسکو باز شود.

برای رسیدن به این منظور گروه ارتش جنوب شامل ارتش یکم زرهی به همراه سپاه ششم، هفتم و یازدهم آلمان به همراه ارتش‌های سوم و چهارم رومانی بود.

در سال ۱۹۴۲ و طی عملیات آبی در قفقاز و جنوب روسیه گروه ارتش جنوب به دو قسمت تحت عنوان‌های گروه ارتش آ و گروه ارتش بی تقسیم گشت.

گروه ارتش دن و باقی مانده گروه ارتش ب در فوریه ۱۹۴۳ با هم ترکیب گشتند تا دوباره گروه ارتش جنوب را به وجود آورند. ارتش ششم نیز که در نبرد استالینگراد به شدت آسیب دیده بود بازسازی گشت و در مارس ۱۹۴۳ به گروه ارتش جنوب پیوست. در ۴ آوریل ۱۹۴۴ گروه ارتش جنوب با عنوان گروه ارتش شمال اوکراین دوباره سازماندهی گشت و تا ۲۸ سپتامبر با همین نام وجود داشت.

در سپتامبر ۱۹۴۴ گروه ارتش جنوب اوکراین نام خود را به گروه ارتش جنوب تغییر داد. در مراحل پایانی جنگ جهانی دوم در اروپا باقی مانده نیروهای گروه ارتش جنوب که در حال عملیات در اتریش و چکسلواکی بودند نام خود را به گروه ارتش اوستمارک تغییر دادند. این گروه از آخرین بخش‌های بزرگ ارتش آلمان بود که تسلیم متفقین گشت.

منابعویرایش