گروه ارتش دن

گروه ارتش دن (آلمانی: Heeresgruppe Don) از گروه‌های ارتش وابسته به آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود.

گروه ارتش دن
Heeresgruppe Don
فعال۲۱ نوامبر ۱۹۴۲ – ۱۲ فوریه ۱۹۴۳
برچیدگی۱۹۴۳
کشور آلمان نازی
فرماندهان
فرماندهاریش فن مانشتاین

در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۲ هیتلر دستور داد تا جبهه مستقر در جنوب شوروی را دوباره سازماندهی کنند.در دستور وی هم‌چنین آمده بود که باید یک گروه از ارتش میان گروه ارتش A و گروه ارتش B در اطراف رود دن مستقر شود.در پی این دستور گروه ارتش دن در ۲۲ نوامبر ۱۹۴۲ از قرارگاه‌های لشکر یازدهم ورماخت مستقر در جنوب جبهه شرقی به وجود آمد.

این گروه ارتش در ۱۲ فوریه ۱۹۴۳ با گروه ارتش B ادغام شد و گروه ارتش جنوبی را به وجود آورد.

منابعویرایش