گروه اساتید موسیقی ایران یک گروه موسیقی سنتی ایرانی بود که با سرپرستی فرامرز پایور فعالیت می‌کرد، اساتید موسیقی در این گروه گرد هم آمده بودند، این گروه با خوانندگان مختلفی همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و دیگران همکاری کرد.

گروه اساتید موسیقی ایران
سبکموسیقی سنتی ایرانی
ناشر(ان).
اعضای کنونی.
اعضای پیشینفرامرز پایور
علی‌اصغر بهاری
جلیل شهناز
محمد اسماعیلی
سید محمد موسوی
سازهای اصلی
تار
سنتور
تنبک
نی
کمانچه

آثارویرایش