باز کردن منو اصلی

گروه بزرگ اختروش

گروه بزرگ اختروش (LQG) به گردایه‌ای از اختروش‌ها(شکلی از هسته‌های کهکشانی فعال سیاه‌چاله‌های کلان‌جرم) گفته‌می‌شود که گمان می‌رود بزرگترین ساختارهای نجومی شناخته‌شده در جهان هستند.