گروه نام‌های جغرافیایی در سازمان ملل متحد

گروه نام‌های جغرافیایی سازمان ملل (به انگلیسی: The United Nations Group of Experts on Geographical Names)، که با نام UNGEGN نیز شناخته می‌شود، یک ساختار یا تشکیلات سازمانی وابسته به سازمان ملل متحد است که در آوریل ۱۹۵۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وجود آمده‌است. این تشکیلات در سطح کارشناسان هر دو سال و در سطح وزرای کشورهای عضو هر ۵ سال یکبار اجلاس برگزار می‌کند.

وظایفویرایش

وظیفه این سازمان یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی و ترغیب برای تلفظ درست و یکسان نام‌ها است. بر اساس دستورالعمل‌های این سازمان هر منطقه جغرافیایی یا هر مکان و پدیده جغرافیایی باید یک نام بین‌المللی داشته باشد و باید از کاربرد نام‌های متعدد و غیر مرسوم خود داری کرد تلفظ نام‌ها باید به صورت رومنایز دقیق باشد تا تلفظ نادرست در مسیرهای هوایی و کشتی رانی و خدمات شهری و مکالمات اورژانسی اخلال ایجاد نکند. از سال ۱۹۶۷ تاکنون این سازمان ۲۴ اجلاس برگزار کرده‌است.

فهرست کشورهایی که نام‌های جغرافیایی را رومنایز کرده‌اندویرایش

کشورهای زیر توپونامی و نام‌های جغرافیایی را برای تلفظ درست یکسان‌سازی کرده‌اند.

Country Year of presentation or

latest update respectively

Algeria 2000
Australia 2002
Austria 2009
Belgium 2009
Canada 2000
China 1992
Croatia 2007
Cyprus 2002
Czech Republic 2007
*Czechoslovakia 1987
Denmark 2009
Estonia 2007
Finland 2011
France 1989
Germany 2011
*Germany (GDR) 1981
Greece 2000
Hungary 2002
Iceland 1982
Iran, Islamic Republic of 2000
Ireland 1994
Italy 2004
Japan 2007
Korea, Republic of 2012
Netherlands 1992
Norway 2007
Poland 2011
Romania 1994
Slovakia 2010
Slovenia 1995
South Africa 1992
Spain 1982
Suriname 1985
Sweden 2007
Switzerland 1982
Thailand 2002
Turkey 1982
Ukraine 2011
United Kingdom 2009
United States 1989
*USSR 1987

منابعویرایش

  • Hausner, Isolde: Die „United Nations Group of Experts on Geographical Names“ (UNGEGN) und die Standardisierung geographischer Namen. In: Kainz, W. / Kriz, K. / Riedl, A. (eds.): Aspekte der Kartographie im Wandel. Festschrift für Ingrid Kretschmer zum 65. Geburtstag. Wien 2004 (= Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie).
  • Kerfoot, Helen: Role of the United Nations in the standardization of geographical names: some fifty years on. In: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division (ed.): Manual for the standardization of geographical names. United Nations Group of Experts on Geographical Names. New York 2006: 83-97. ISBN 92-1-161490-2

ساختارهای مرتبطویرایش

پیوند به بیرونویرایش