گروه → ۱۵
دوره ↓
۲ 7
N
۳ 15
P
۴ 33
As
۵ 51
Sb
۶ 83
Bi
۷ 115
Mc

گروه نیتروژن یکی از گروه‌های جدول تناوبی عناصر است که شامل نیتروژن (N), فسفر (P), آرسنیک (As), آنتیموان (Sb), بیسموت (Bi) و مسکوویم (Mc) است.

۵ عنصر اول این گروه

منابع

ویرایش