گروه پیمانه‌ای پیکار

در ریاضیات، گروه پیمانه ای پیکار (به انگلیسی: Picard modular group) که به افتخار امیل پیکار که نخستین بار در سال ۱۸۸۱ آنها را مورد بررسی قرار داد نامیده شده اند گروهی به شکل (گروه واحد ویژه) است که یک توری ۳ بعدی روی حلقه اعداد صحیح یک میدان موهومی دوگانی[۱] و یک فرم هرمیتی با امضا (۲،۱) میباشد. گروه پیمانه ای پیکار بر روی کنش میکند و خارج قسمت این کنش معروف به رویه پیمانه ای پیکار است.

پانویسویرایش

  1. Imaginary quadratic field

منابعویرایش