گروه (یگان نظامی)

(تغییرمسیر از گروه (ارتش))

گروه یا نیم‌رَسَد (به انگلیسی: section) یکی از یگان‌های نظامی است. هر گروه معمولاً از ۹ تا ۲۴ سرباز تشکیل شده است. در ارتش حتی یک جوخهٔ ۱۲ نفره را یک گروه کوچک می‌نامند و در حالت جدی‌تر معمولاً ۲ جوخه با هم یک گروه و ۳ تا ۴ گروه با هم یک دسته را تشکیل می‌دهند. فرماندهِ یک گروه معمولاً درجهٔ گروهبانی دارد.

یگان‌های نظامی
Latvian platoon at Camp Lejune.jpg
یگان‌ها شمار افراد فرمانده
تیم آتش ۲–۴ سرباز یکم
جوخه/گروه ۵–۱۵ سرجوخه/گروهبان
دسته ۱۵–۴۵ ستوان
گروهان ۸۰–۲۵۰ سروان
گردان ۳۰۰–۱٬۰۰۰ سرگرد
هنگ/تیپ ۱٬۰۰۰–۵٬۵۰۰ سرهنگ/سرتیپ
لشکر ۱۰٬۰۰۰–۲۵٬۰۰۰ سرلشکر
سپاه ۳۰٬۰۰۰–۵۰٬۰۰۰ سپهبد
ارتش ۱۰۰٬۰۰۰–۳۰۰٬۰۰۰ ارتشبد
گروه ارتش بیش از دو ارتش فیلد مارشال
جبهه بیش از چهار گروه ارتش ژنرال ارتش