گروه (ارتش)

گروه یا نیم‌رَسَد (به انگلیسی: Squad) یکی از یگان‌های نظامی است. هر گروه معمولاً از ۹ تا ۲۴ سرباز تشکیل شده است. در ارتش حتی یک جوخهٔ ۱۲ نفره را یک گروه کوچک می‌نامند و در حالت جدی‌تر معمولاً ۲ جوخه با هم یک گروه و ۳ تا ۴ گروه با هم یک دسته را تشکیل می‌دهند. فرماندهِ یک گروه معمولاً درجهٔ گروهبانی دارد.

یگان‌های نظامی
Latvian platoon at Camp Lejune.jpg
یگان‌ها شمار افراد فرمانده
بند ۳ یا ۴ سرباز یکم
جوخه/گروه ۸ یا بیشتر سرجوخه/گروهبان
دسته ۱۵-۳۰ ستوان
گروهان ۸۰-۱۵۰ سروان
گردان ۳۰۰-۸۰۰ سرگرد
هنگ/تیپ ۲٬۰۰۰-۴٬۰۰۰ سرهنگ/سرتیپ
لشکر ۱۰٬۰۰۰-۱۵٬۰۰۰ سرلشکر
سپاه ۲۰٬۰۰۰-۴۰٬۰۰۰ سپهبد
ارتش ۸۰٬۰۰۰-۲۰۰٬۰۰۰ ارتشبد