گشنیز (ورق)

گِشنیز یا خاج (♣) یکی از چهار خال موجود در ورق‌های بازی است. خاج در بازی چهار برگ جزوی از ارکان میباشد و میتواند در سرنوشت یک دست تاثیر بگذارد به طوریکه اگر شخص هفت خاج باشد دست را برده و میتواند با اضافه کردن تعداد بازی ها امتیاز خود را بالا تر از حریف ببرد .

ده گشنیز
چهار خال پاسور:
دل ()، پیک (♠)، گشنیز (♣) و خشت ()
لعل ()، قره (♠)، خاج (♣) و خشت ()

منابعویرایش