گفتگو (نشریه)

فصلنامه گفتگو نشریه‌ای فرهنگی و اجتماعی است که در سال ۷۲ با موضوعاتی چون «جامعه مدنی»، «هم‌زیستی مسالمت‌آمیز»، «دموکراسی» و «هویت ایرانی» وارد فضای مطبوعات کشور شد. بنیان‌گذار این نشریه رضا ثقفی بود. پس از درگذشت وی، امتیاز این نشریه به فرزند وی مراد ثقفی که پیش از این مدیرمسئول آن بود، منتقل شد.

در این نشریه روشنفکرانی چون مراد ثقفی، کاوه بیات، رامین جهانبگلو، زیبا جلالی نائینی، رضا آذری، کاوه احسانی، اعظم خاتم، رامین کریمیان، سهراب مستوفی، محمد هنجنی، فاطمه صادقی، محمد مالجو، بیژن خواجه‌پور خویی، علی هنری، زریر مرآت، احمد اشرف، کیان تاج‌بخش، بابک دربیکی فعالیت کرده‌اند که در زمرهٔ روشنفکران عرفی ایران به‌شمار می‌روند.

هر شمارهٔ این فصلنامه یک موضوع ویژه دارد که اغلب مطالب نشریه به آن اختصاص پیدا می‌کند. در کنار آن بخش مقالات خارج از موضوع مقاله، بخش روزنامه که به بررسی مسائل روز می‌پردازد و بخش کتابخانه نیز دارد. موضوع شمارهٔ ۸۵ این فصلنامه «اوراسیاگرایی» است.

این نشریه گاهی با نشریه فرانسوی اسپری همکاری متقابل داشته‌است.

اکنون مراد ثقفی مدیرمسئولی این نشریه را بر عهده دارد و تاکنون ۸۵ شماره از این نشریه منتشر شده‌است.

تاریخ معاصر ایران و مسائل جامعه‌شناختی و بررسی کتاب از مباحث این فصلنامه است.

منابعویرایش