گلوله سوختی

سوخت های گرمازا

گلوله‌های سوختی (یا سوخت‌گلوله) سوخت‌های زیستی تولیدشده از مواد آلی فشرده و یا زیست‌توده هستند.[۱] گلوله‌ها می‌توانند از هر یک از پنج دسته کلی زیست توده ساخته شوند: زباله‌های صنعتی و محصولات ترکیبی، ضایعات موادغذایی، باقیمانده‌های کشاورزی، محصولات زیست‌سوختی و الوار خالص.[۲] گلوله‌های چوبی رایج‌ترین گونه سوخت گلوله‌ای هستند و به‌طور کلی از خاک‌اره فشرده[۳] و ضایعات صنعتی مرتبط با فرز چوب، تولید محصولات چوب و مبلمان و ساخت‌وساز ساخته شده‌اند.[۴] دیگر منابع زباله‌های صنعتی شامل شاخه‌های پوک میوه، پوسته‌های هسته نخل، پوسته نارگیل و درختان و شاخه‌های درختان که در حین عملیات درخت‌بری ازبین می‌روند.[۵][۶]

گلوله‌های چوبی
بخاری گلوله‌های چوب سوختی

منابعویرایش

  1. "Biomass Energy". Alternate Energy. Retrieved 16 February 2015.
  2. "Sources of biomass". BIOMASS Energy Centre. Archived from the original on 11 June 2016. Retrieved 16 February 2015.
  3. "Organic Energy Ltd". Organicenergy.co.uk. Archived from the original on 3 January 2017. Retrieved 25 November 2015.
  4. "About the Densified Biomass Fuel Report". U.S. EIA. October 17, 2018. Retrieved October 23, 2018.
  5. "Use EFB Pellet as Renewable Energy". Biofuel Resource. Retrieved 16 February 2015.
  6. Wood Pellets from PKS & Coconut Shell. "Wood Pellets from PKS and Coconut Shell". Retrieved 13 January 2013.