گلگتا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گلگتا نام تپهٔ به‌صلیب‌کشی مسیح است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: