گلیز ۳۴۹ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

گلیز ۳۴۹
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بُعد ۰۹h ۲۹m ۵۴.۸۲۴۵s
میل ‏ ۱۸.۴۸۴″ ۳۹′ ‎+۰۵°
قدر ظاهری (V) ۷.۲۲
قدر مطلق (V)۷.۲۲
فاصله۴۱.۳۶ ly
(۱۲.۶۸ pc)
رده طیفیK3Ve
نام‌گذاری‌های دیگر
BD+06˚2182, HD 82106, HIP 46580, GCVS 6153, GJ 349, L 1110-41, LHS 2147, LTT 12507, PPM 400140, SAO 117737
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
بایگانی سیارات
فراخورشیدی
اطلاعات
ARICNSاطلاعات

منابعویرایش