باز کردن منو اصلی

گلین خانم (همسر ناصرالدین شاه)

(تغییرمسیر از گلین خانم)

گلین خانم اولین همسر عقدی ناصرالدین شاه بود. گلین خانم دختر احمدعلی میرزا نوزدهمین پسر فتحعلی شاه بود. گلین خانم در سن پانزده‌سالگی به عقد ناصرالدین شاه درآمد. او دارای چهار فرزند شد فخرالملوک، سلطان محمود میرزا که در سن یازده ماهگی درگذشت، افسرالدوله و محمد میرزا که در نه ماهگی درگذشت.

گلین خانم (همسر ناصرالدین شاه)
همسرناصرالدین‌شاه
فرزند(ها)
پدراحمدعلی میرزا

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

خاندان‌های حکومتگر ایران، باقر عاقلی، ص ۶۵