باز کردن منو اصلی

گلین خانم اولین همسر عقدی ناصرالدین شاه بود. او دختراحمدعلی میرزا نوزدهمین پسر فتحعلی شاه بود. گلین خانم در سن پانزده‌سالگی به عقد ناصرالدین شاه درآمد. او دارای چهار فرزند شد فخرالملوک، سلطان محمود میرزا که در سن یازده ماهگی درگذشت، افسرالدوله و محمد میرزا که در نه ماهگی درگذشت.

گلین خانم
همسر ناصرالدین‌شاه
فرزند(ها)
پدر احمدعلی میرزا

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش

خاندان‌های حکومتگر ایران، باقر عاقلی، ص ۶۵