باز کردن منو اصلی

گل سرخ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گل سرخ یا رز رده‌ای از تیرهٔ گلسرخیان است.

گل سرخ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

گیاه‌شناسیویرایش

روستاهاویرایش

دیگر کاربردهاویرایش