گل سرخ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گل سرخ یا رز رده‌ای از تیرهٔ گلسرخیان است.

گل سرخ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

گیاه‌شناسیویرایش

روستاهاویرایش

دیگر کاربردهاویرایش