گل پامچال (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گل پامچال می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد: