گُل (به انگلیسی: Goal) اشاره به یک روش امتیازدهی دارد که در بسیاری از ورزشها مورد استفاده قرار میگیرد. واژه گُل همچنین میتواند به ساختارِ فیزیکیِ واقع در محل بازی که امتیازدهی در آن صورت میگیرد اطلاق شود. در برخی از ورزشها هر گل ارزش یکسانی دارد و تنها معیار برای سیستم امتیازدهی به حساب می‌آید بنابراین امتیاز نهاییِ هر تیم بستگی به تعداد گلهای دارد که در طول بازی بدست می آورد.اما در برخی دیگر از ورزشها تنها شمارش تعداد گلها یگانه معیار برای امتیازدهی به حساب نمی‌آید بلکه بسته به شرایط، هر گل میتواند ارزش امتیازگیری متفاوتی را داشته باشد. برای مثال در رشته ی فوتبال هر گل معادل یک امتیاز است اما در رشته ی بسکتبال هر گل می‌تواند یک امتیاز( ضربات پنالتی )، دو امتیاز و سه امتیاز داشته باشد.

منابعویرایش